Đăng ngày: bởi Phan Đức Nga

Anh: Trần Bảo Hiệp

"Tôi đặc biệt ấn tượng vì aothun3D có đến hàng ngàn mẫu để lựa chọn, với gần 30 chủ đề khác nhau. Tôi thích nhất chủ đề Games và Phim, rất nhiều nhân vật tôi yêu thích. Cả chủ đề "thực phẩm", nhiều mẫu độc đáo phù hợp tôi".

Ý kiến bạn đọc

Để lại ý kiến

Mọi bài ý kiến đều được kiểm duyệt trước khi đăng.

Top